Raven logo

Raven – droner i Sverige

Raven AS är ett bolag etablerat utifrån dem viktigaste aktörerna i drönar-industrin tillsammans med FoU-institut med lång erfarenhet inom utveckling, forskning och användning av obemannade flygfarkost. Företaget fokuserar på autonoma operationer med flygning i långdistans (BVLOS) för kommersiella ändamål, samt regelbundna VLOS-operationer.​


Raven representeras i de norska städerna Alta, Bodø, Tromsö, Trondheim, Bergen, Oslo, Lillehammer, Halden och Tønsberg och från Q2 2018 i Sverige och Danmark, med planer på att successivt expandera verksamheten i Europa.​

Företagets geografiska närvaro inom Norden innebär att Raven AS kan snabbt bemöta kundernas behov och erbjuda beredskapslösningar inom flera områden. 

Ravens huvudsakliga inriktningar är:

Metodutveckling och utbildning av externa drönarpiloter samt sensor-operatörer

Drönaroperationer med inriktning på autonoma och semi-autonoma inspektioner av infrastruktur.

Organisation av externa piloter och sensorspecialister i ett professionellt och operativt nätverk.

Rådgivning kring regelverk inom luftfart och drönarregler för externa verksamheter

Stöd till systematisk analysering av datainsamling från obemannade flygfarkost.

Raven

Drone Operationer

Raven innehar en mängd olika drönare som flyger inom kategori 1, 2 och 3. Våra bruksanvisningar är anpassade till EU: s standardisering för drönare. Huvudsystemet kommer att använda sig av det nyligen utvecklade Thundercloud från eSmart Systems, som på ett enkelt vis planlägger och utför flygningar med drönare och analyserar insamlad data med hjälp av artificiell intelligens i realtid (A.I.). Raven har tillgång till ett brett sortiment av sensorer för användning med drönare, för olika typer av datainsamling och analys.​


Raven använder både multirotor och fixed wing system.​


Raven kommer att samarbeta med piloter till bemannade helikoptrar och flygplan för att ge våra kunder kompletta lösningar för både nödsituationer och planerade operationer- allt på en plats.​


Raven’s signatursystem är Thundercloud, utvecklat av eSmart Systems. Systemet är utvecklat för att betjäna det Europeiska elnätet som består av kraftledningar som täcker upp till 10 miljoner kilometer. Strömavbrott har allvarliga konsekvenser för människor, företag och samhällen. Thundercloud säkerställer strömförsörjningens kvalitet, inklusive kontinuitet i strömförsörjning och strömkvalitet.

Genom att använda innovativ teknik kan orsaken till ditt elavbrott upptäckas snabbt och säkert. Obligatoriska inspektionskostnader minskar dramatiskt. Thundercloud sparar upp till 70% av kostnaderna anknytna till elfel och reparationer.​


Drönare utrustade med artificiell intelligens kan övervaka och upptäcka avvikelser snabbare, säkrare och med mer precision än vad människor och helikoptrar någonsin har kunnat tidigare.

Thundercloud är en end-to-end-lösning utvecklat för inspektioner av infrastruktur. Det fullt utrustade och mobila operationssystemet stöder planering och genomförande av inspektioner med hjälp av drönare, inklusive realtidsövervakning av operationen och beslutsstöd som stöds av artificiell intelligens.

Övriga egenskaper hos Raven AS är att vi har kompetens inom;

Raven

Ett brett sortiment av sensorer

Raven

Tillgång till FoU-miljöer och utbildningsinstitutioner inom sektorn

Raven

Erfarenhet av arbete i tuffa klimatförhållanden

Raven

Tillgång till hög-avancerad teknisk kompetens inom drönare och drönarsensorer

Raven

Stark kompetens och erfarenhet kring regelverk och lagstiftning för anvädning av drönare.

Företagets namn, logotyp och värderingar symboliseras av korpen, känt som en av våra klokaste fåglar med mytologisk betydelse i flera kulturer. I Norge under vikingtiden var korpen välkänd som Odin’s fåglar Hugin och Munin, vilket betyder “tanke” och “minne”.

Raven

Ravens största ägare är


• Norut Forskningsinstitut med erfarenhet av forskning oc flygning med drönare över hela världen,


• Maritime Robotics med mer än 10 års erfarenhet av obemannade långdistansflyg (Beyond Visual Line of Sight),


• och mjukvaruföretaget eSmart Systems, som har utvecklat hårdvara och mjukvara för autonoma operationer, samt utökat verksamheten till flera regioner runtom i världen under det senaste året.

Norut Northern Research Institute är ett Norskt forsknings- och innovationsföretag som bidrar med kunskaper som innehar stor praktisk betydelse för de nordliga områdena inom teknik och samhällsvetenskap. De utför forskningsuppdrag inom både den privata och offentliga sektorn.
Norut använder regelbundet obemannade flygfarkost (UAS) inom nya områden: miljöövervakning, klimatövervakning, civil beredskap och datainsamling.
Norut, världens första företag att flyga drönare i både Arktis och Antarktis, specialiserar sig i utveckling av kontroll- och sensorsystem, fjärrkontroll och miljöövervakning i kyliga klimat. Norut använder obemannade luftfartyg, allt från små multirotorsystem till små gasdrivna flygplan med en räckvidd på upp till 2000 km. Nya projekt som Norut är involverade i använder sig av både större obemannade flygplan och flera multirotor som klarar av en högre lastkapacitet. Totalt har Norut 20 anställda, Norut är aktiva inom flera projekt där dem använder sig av drönare för deras operationer.

Maritime Robotics är en ledande leverantör av innovativa obemannade lösningar för havsverksamheter i krävande klimat och förhållanden. Maritime Robotic’s system arbetar obemannat i luften och på havsytan.
Med teknik som utvecklats i nära samarbete med både civila, offentliga och militära partners fokuserar Maritime Robotics på att leverera högkvalitativa systemlösningar och kostnadseffektiva produkter, vilket minskar HSE-exponeringen och står som högst fördelningsbara under alla förhållanden.
Med huvudkontor i Norges teknik-huvudstad Trondheim, bedrivs företaget av ett kompetent team som består av ingenjörer och personal med ett globalt nätverk av kunder och partners.

eSmart Systems plattform för intelligenta analysieringar samlar, analyserar, visualiserar och konverterar data från realtidsoperationer till beslutsinformation. Med Connected Drone har verktyg för första gången möjlighet att använda artificiell intelligens för att katalogisera infrastrukturkomponenter genom vår intelligenta assistent. Med hjälp av eSmart Systems Connected Platform och Microsoft Azure kan den intelligenta assistenten analysera 100 000 bilder på mindre än en timme.
Connected Drone’s produktportfölj utvecklas i nära samarbete med ett antal verktyg nationellt och internationellt. När nya intelligenta funktioner är klara, installeras de i produkten och finns enkelt tillgängliga för slutanvändare.
Resultaten från Connected Drone presenteras genom ett intuitivt och användarvänligt klientgränssnitt som ger användarna ett snabbt och effektivt verktyg för att granska infrastrukturens status samt kunna visa en export av rapporter som kan användas som underlag för underhållsuppgifter. 

Piloter och sensoroperatörer

Företagets interna piloter är utbildade och kvalificerade (certifierade) genom en standardmetod, via gemensamma procedurer med hög fokus på säkerhet. Bolagets verksamhet är kvalitetssäkrad och förankrad i avancerade tillstånd från luftfartsmyndigheter och andra relevanta myndigheter. Piloterna har godkännande från den Norska säkerhetsmyndigheten (NSM) och har avklarat examen från Transportstyrelsen för drönarpiloter, vissa piloter med mer än 10 års erfarenhet med obemannade flygningar i Beyond Visual Line of Sight (BVLOS). Raven’s piloter har även många års erfarenhet inom inspektioner av kraftledningar och andra typer av infrastruktur.

​Det centrala operativa och ledningsgruppen

Företaget bedrivs av en styrelse som representerar de olika ägarna. Ordförande är Bjarne Sætrum (Marknadschef av Norut), Roy Angell (CFO eSmart Systems), Asbjorn Lilletun (VD investeringsfonden Norinnova TT) och Vegard Evjen Hovstein (VD Maritime Robotics).

Bolagets operativa ledning består av Rune Eikeland, med en bakgrund från internationella drönarföretaget IRIS Group, Rune Storvold (Drönare och Forsknings Direktör Norut) och Andre Kjellstrup (Flight Operations Manager).

Einar Storli Raven AS

​CEO

Accountable Manager​

EINAR STORLI

CTO

Quality Manager

RUNE STORVOLD​


​UAV and Research director Norut

COO

Technical and Operations Manager

ANDRE KJELLSTRUP

FOM​

The Board

Chairman of board of Directors

BJARNE SÆTRUM

Marketing Director of Norut

Board of Directors

ROY ANGELL

CFO eSmart Systems

Board of Directors​

ASBJØRN LILLETUN

CEO Norinnova TT venture fundBoard of Directors​

VEGARD E. HOVSTEIN

CEO Maritime Robotics