Raven logo

Raven – droner i Norge

Raven AS Raven AS er et selskap etablert av de viktigeste aktørene i droneindustrien og FoU-institutter med lang erfaring i utvikling, testing og bruk av ubemannede fly. 

Selskapet fokuserer på autonome og langtrekkende ubemannede operasjoner for kommersielle formål, i tillegg til vanlige VLOS-operasjoner, operasjoner innen siktlinje.

Raven er representert i de norske byene Alta, Bodø, Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo, Lillehammer, Halden og Tønsberg, og fra 2. kvartal 2018 i Sverige og Danmark, med planer om å utvide virksomheten gradvis i Europa. Selskapets geografiske representasjon betyr at vi vil kunne reagere raskt på kundens ønsker og være en del av beredskapsløsninger en rekke steder i Norge.


Ravens kjerneaktiviteter er:

Metodeutvikling og opplæring av eksterne dronepiloter og sensoroperatører

Drone operasjoner med vekt på autonom og semiautonom inspeksjon av infrastruktur.

Organisering av eksterne piloter og sensorspesialister i et profesjonelt og operativt nettverk.

Rådgivning om luftfartslover og droneforskrifter for ekstern virksomhet

Bistand for systematisk analyse av datafangst fra ubemannet farkoster.

Raven

Droneoperasjoner

​Raven flyr en rekke forskjellige dronsystemer i RO1, 2 og 3-kategoriene. Våre driftsmanualer er tilpasset EUs standardiseringsstandarder. Et nøkkelsystem vil være den nylig utviklede Thundercloud fra eSmart Systems, som i et enkelt sømløst system planlegger og utfører dronefly og analyserer data ved hjelp av kunstig intelligens i sanntid (A.I.). Raven har tilgang til et bredt spekter av sensorer til bruk på droner, for ulike typer datainnsamling og analyse.

Raven kan bruke både multikoptere og fixed wing-systemer. ​


Raven vil samarbeide med operatører av bemannede helikoptre og fly for å gi våre kunder komplette løsninger for både nødsituasjoner og planlagte operasjoner – på ett sted.​


Ravens signatursystem er Thundercloud, utviklet av eSmart Systems. Dette systemet er utviklet for å betjene det europeiske kraftnettet som består av 10 millioner kilometer kraftledninger. Strømbrudd har alvorlige konsekvenser for mennesker, bedrifter og samfunn. Thundercloud vil sikre kvaliteten på strømleveransen, inkludert kontinuitet i forsyning og strømkvalitet. ​


Ved å benytte nyskapende teknologi, kan årsaken til er utbrudd oppdages raskt og sikkert. Obligatoriske inspeksjonskostnader reduseres dramatisk. Thundercloud sparer opptil 70% av kostnadene knyttet til feil og reparasjoner.

Droner utstyrt med kunstig intelligens kan overvåke og oppdage anomalier raskere, tryggere og mer nøyaktig enn mennesker og helikoptre har noensinne kunnet.

Thundercloud er en end-to-end løsning for infrastruktur-inspeksjoner. Det fullt utstyrte mobile operasjonssenteret støtter planlegging og gjennomføring av droneassisterte inspeksjoner, inkludert sanntidsovervåking av operasjonen, og beslutningstøtte som støttes av kunstig intelligens.

Andre egenskaper ved selskapet er at vi har kompetanse innenfor;

Raven

En rekke sensorer

Raven

Tilgang til FoU-miljøer og utdanningsinstitusjoner innen sektoren

Raven

Operasjoner under tøffe klimatiske forhold

Raven

Tilgang til høyteknologiske spisskompetansen innen droner og dronesensorikk

Raven

God kompetanse på luftfart og luftfartsrett og forskrifter for droneindustrien.

Selskapets navn, logo og verdier er symbolisert av ravnen, kjent som en av våre klokeste fugler med mytologisk betydning i flere kulturer. I Norge under vikingtiden var raven kjent for Odins fugler Hugin og Munin, som betyr “tanke” og “minne”.

Raven

Ravens største eiere er


Norinnova Technology Transfer – Forskningsinstituttet Noruts innovasjonsselskap. Norut har bred erfaring i forskning og droneflygning over hele verden,


• Maritime Robotics med mer enn 10 års historie med ubemannede langdistansefly (Beyond Visual Line of Sight),


• og programvareselskapet eSmart Systems, som har utviklet maskinvare og programvare for autonome operasjoner, og har utvidet operasjonen til flere regioner over hele verden i det siste året.

Norut Northern Research Institute er et norsk forsknings- og innovasjonsfirma som produserer kunnskap av stor praktisk betydning for nordområdene innen teknologi og samfunnsvitenskap. De utfører forskningsoppdrag for både privat og offentlig sektor.
Norut bruker jevnlig ubemannede flysystemer (UAS) på nye områder: miljøovervåking, klimamåling, sivil beredskap og datainnsamling.
Norut, som er det første selskapet i verden som har fløyet droner i både Arktis og Antarktis, spesialiserer seg i utvikling av kontroll- og sensorsystemer, fjernkontroll og miljøovervåking i kaldt klima. Norut driver ubemannede fartøy som spenner fra små multirotorer til små bensindrevne fly med en rekkevidde på opptil 2000 km. Nye prosjekter der Norut er involvert, benytter både større fixed-wing fly og multirotorer med god lastekapasitet. Totalt har Norut 20 ansatte involvert i aktiviteter som bruker droner som plattform for operasjoner.

Maritime Robotics er en ledende leverandør av innovative ubemannede løsninger for maritime operasjoner i under krevende klima og forhold. Maritime Robotics sine systemer opererer ubemannet i luften og på havoverflaten.
Med teknologi utviklet i nært samarbeid med både sivile, offentlige og militære partnere, fokuserer Maritime Robotics på å levere høykvalitets systemløsninger og produkter som er kostnadseffektive, reduserer HMS-risikoeksponering og er svært distribuable under alle forhold.
Hovedkontoret ligger i Norges teknologihovedstad, Trondheim.

eSmart Systems intelligente analyseplattform samler, analyserer, visualiserer og konverterer sanntids data til beslutningsinformasjon. Med Connected Drone har man et verktøy som for første gang gir muligheten til å bruke kunstig intelligens til å katalogisere infrastrukturkomponenter gjennom vår intelligente assistent. Ved hjelp av eSmart Systems Connected Platform og Microsoft Azure, kan den intelligente assistenten kan analysere 100 000 bilder på mindre enn en time.
Connected Drones produktportefølje utvikles i nært samarbeid med en rekke verktøy nasjonalt og internasjonalt.Straks nye intelligente funksjoner er klare, installeres disse i produktet og er sømløst tilgjengelig for sluttbrukerne.
Resultatene fra Connected Drone presenteres gjennom et intuitivt og brukervennlig klientgrensesnitt, noe som gir brukerne et raskt og effektivt verktøy for å vise statusen til infrastrukturen, samt eksportere rapporter som grunnlag for vedlikeholdsoppgaver.

Piloter og sensoroperatører

Selskapets interne piloter er utdannet og kvalifisert (sertifisert) ved en felles metode, felles prosedyrer og sikkerhetskultur. Selskapets virksomhet er kvalitetssikret og forankret i avanserte tillatelser fra luftfartsmyndigheter og andre relevante myndigheter. Pilotene har godkjenning fra Norsk Sikkerhetsmyndighet (NSM), og har bestått Luftfartstilsynets eksamen for dronepiloter, noen piloter med mer enn 10 års erfaring med flyreiser Beyond Visual Line of Sight (BLOS). Tilsvarende har Ravens piloter som har mange års erfaring i inspeksjon av kraftledninger og andre typer infrastruktur

​Operasjonell- og ledelsesteam

Selskapet ledes av et styre som representerer de ulike eierne. Styreleder er Bjarne Sætrum (markedsdirektør for Norut), Roy Angell (CFO eSmart Systems), Asbjørn Lilletun (konsernsjef investeringsforndet Norinnova TT,) og Vegard Evjen Hovstein (CEO Maritime Robotics). ​


Selskapets operative ledelse består av Rune Eikeland, med bakgrunn fra den internasjonale droneoperatøren Iris Group, Rune Storvold (drone- og forskningsdirektør Norut), og Andre Kjellstrup (Flight Operations Manager).

Einar Storli Raven AS

​CEO

Accountable Manager​

EINAR STORLI

CTO

Quality Manager

RUNE STORVOLD​


​UAV and Research director Norut

COO

Technical and Operations Manager

ANDRE KJELLSTRUP

FOM​

The Board

Chairman of board of Directors

BJARNE SÆTRUM

Marketing Director of Norut

Board of Directors

ROY ANGELL

CFO eSmart Systems

Board of Directors​

ASBJØRN LILLETUN

CEO Norinnova TT venture fundBoard of Directors​

VEGARD E. HOVSTEIN

CEO Maritime Robotics